събота, 6 август 2016 г.

Colorful beaded necklace by Svetlana Peeva

Colorful beaded necklace by Svetlana Peeva

Vintage dress
newchic.com

Hermès leather handbag
fashionphile.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар